Zmysel pre detail ...

Hrob je prejav úcty a vďaky najbižším ...